Polish Dance School Maki

 

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Maki" został założony jesienią 2004 roku przez choreografa p. Krystynę Olszewską. W maju 2010 roku nastąpiła reorganizacja zespołu, na skutek której powstała Polska Szkoła Tańca "Maki" w Columbus, NJ (Polish Dance School "Maki") pracująca jako niezależna organizacja społeczna należąca do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Obecnie w zespole tańczy 29 osób w wieku od 6 do 17 lat. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych: starszej i młodszej, które prowadzone są przez p. Krystynę Olszewską. Dodatkowo w szkole w ramach zajęć odbywają się lekcje śpiewu, na których dzieci i młodzież mają możliwość poznawania polskich pieśni ludowych i religijnych oraz rozwijania swoich talentów wokalnych. Lekcje śpiewu i rytmiki prowadzi p. Grzegorz Tymiński, który zajmuje się również studiem nagrań oraz stroną internetową zespołu.Młodzi tancerze występują w pięknych, oryginalnych strojach krakowskich i rzeszowskich, częściowo sprowadzanych z Polski, a częściowo własnoręcznie uszytych przez p. Krystynę Olszewską oraz p. Annę Bieszczad.


W programie Zespół prezentuje wiązanki tańców krakowskich, rzeszowskich, polonezy, pieśni oraz przyśpiewki ludowe. W ciągu ostatnich kilku lat tancerze rozsławili polski folklor i kulturę w różnych stanach Ameryki Północnej: New Jersey, New York, Pennsylwanii, Massachusetts i Washington,DC. Brali udział w wielu koncertach, festiwalch polsko-amerykańskich, piknikach i uroczystościach. Odwiedzali szkoły amerykańskie i domy opieki dla starszych. Tańczyli i śpiewali w bibliotekch publicznych, występowali w Konsulacie RP w Nowym Jorku, przed Kapitolem w Waszyngtonie DC, oraz rokrocznie na Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. W październiku 2011 roku Zespół uczestniczył w obchodach Jubileuszu 30-lecia Fundacji Jana Pawła II w Rzymie.